EnRoute Panorama - Mobil Satış ve Dağıtım Yönetimi

EnRoute Panorama, perakende satış noktalarındaki satış koşullarının, ana firmanın üst yönetimince denetlenebilmesi, tüm satış noktaları verilerine hakim olunabilmesi, mevcut verilerden gerekli analizler ve değerlendirmelerin yapılarak sağlıklı yönetsel kararlara ulaşılabilmesi amacıyla geliştirilmiştir.

Bugün 12 ülkede, 4000’den fazla büyük kurumsal şirketin en kritik uygulaması durumunda olan EnRoute Panorama, veri madenciliği araçları ile bünyesinde oluşan milyonlarca satırlık veriyi kısa sürede işleyerek üst yönetimin alacağı stratejik kararlarda onlara yön gösterir.

ENROUTE PANORAMA’NIN GENEL ÖZELLİKLERİ

 • Microsoft ASP.NET mimarisi ile yazılmış, %100 Web tabanlı altyapı
 • MS SQL Server tabanlı açık veri tabanı mimarisi
 • Uyarlanabilir kullanıcı ara yüzleri
 • Çok kullanıcılı alt yapısı ile yalnız merkezdeki değil, diğer bölge müdürlüklerindeki satış yöneticilerinin de aynı rapor ve değerlendirmelerden yararlanabilme imkanı
 • Geniş kapsamlı ve hiyerarşik bir veri segmantasyon sistemi sayesinde birçok detay bazında ayrıntılı analizler alabilme
 • İnternet üzerinden alternatifli iletişim olanakları (merkezi ve saha kullanıcılarının, kullanım özelliklerine uzaktan erişim imkanı)
 • Perakende noktaları ile ilgili tüm bilgilerin merkezde güncel tutulabilmesi
 • Oluşan veri alt yapısı ile yeni satış koşulları saptama ve pazar üzerinde gerçekçi tahminlerde bulunabilme
 • Ülke bazında yapılan satış-dağıtım uygulamaları sonuçlarının hızla değerlendirebilmesi
 • Satış koşullarının tek merkezden karara bağlanması ve yönetilebilmesi
 • Toplanan veriler ışığında daha objektif satış aktivite kararlarını alabilme
 • Satış temsilcisi tarafından yapılan bütün işlemleri ve ziyaretleri merkezden geriye dönük olarak detaylı izleyebilme

ENROUTE PANORAMA’NIN İŞLETMELERE GETİRİLERİ

 • Saha hakimiyeti – merkezi yönetim - kontrol
 • Müşteriye ayrılan zamanda artış
 • Satış temsilcisi kontrolü, hatasız, hızlı işlemler
 • Hızlı satış / faturalama / ziyaret frekansında artış
 • Gün sonu / gün başı işlemlerinde hızlanma
 • Esneklik – zamanında aksiyon / reaksiyon
 • Güçlü enformasyon altyapısı / doğru verilerle çalışma
 • Stok maliyetlerinde azalma
 • Üretim / tedarik maliyetlerinde azalma
 • Organizasyon maliyetlerinde azalma
 • Operasyon maliyetlerinde azalma
 • İşletme optimizasyonu
 • Müşteride güven artışı: tüm rakamların bilgisayarla hesaplanması
 • Müşteriye zamanında ulaşma / yakınlık / müşteri sadakati
 • Kampanya promosyon uygulamalarında etkinlik
 • Bulunurluk / penetrasyon artışı
 • Rakip analizleri / benchmarking olanakları
 • Maliyetlerin düşürülmesi
 • Hızlı reaksiyon verme yeteneği ve esneklik
 • Güçlü analiz altyapısı
EnRoute Panorama broşürü için tıklayınız

EnRoute Panorama Broşürü

İşletmeler kendi ERP’lerine bağlı tüm tedarik zinciri yönetimi uygulamalarını Panorama platformunda kullanabilirler. Tüm Panorama modülleri aynı veri tabanı üzerinde, birbirlerine entegre çalışırlar.

Panorama temel modülleri, sistemin standart uygulamalarıdır. Panorama lisansı ile gelen web tabanlı sistemin ana bileşenidir. EnRoute Panorama ek modülleri ise her biri farklı bir ihtiyaç özelinde hazırlanmış, farklı ekiplerin kullanımlarını amaçlayan ekstra modüllerdir. Her bir ek modül ana sisteme sonradan eklenebilir, çıkarılabilir şekilde çalışmaktadır. Modüler yapı sayesinde EnRoute Panorama sürekli gelişimini sürdürmektedir.